Leaderboard
# Profile Picture Username Name Task 1
Task 2
Task 3
UI/UX
Total points
1 king-11 Lakshya Singh 90 100 50 85 325
2 AnonySharma Ankit Kumar Sharma 80 100 50 90 320
3 shubhanshu02 Shubhanshu Saxena 80 90 50 80 300
4 yashking007 Yash 80 100 50 70 300
5 Vikhyath08 Vikhyath08 80 80 50 80 290
6 YashGoyal28 Yash Goyal 80 80 50 80 290
7 Dark002 Dark002 80 55 50 70 255
8 KKVANONYMOUS Kunal Kumar Verma 70 50 50 60 230
9 sanyud24 Sanyud24 80 60 25 60 225
10 chethana233 chethana233 80 0 50 50 180
11 SATAKSHI08 SATAKSHI08 0 80 25 70 175
12 Captain-Kirk83 Captain-Kirk83 80 0 25 60 165
Winter Camp by COPS